FAQs Complain Problems

७६/७७

वैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धमा

वैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको संशोधित सूचना

क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको संशोधित सूचना

जानकारी सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा

सुनकोशी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरु तथा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि

सुनकोशी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरु तथा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि

सुनकोशी गाउँपालिका बाहिर बस्नुहुने यस गा.पा.का स्थानीयका हितमा जारी सूचना

सुनकोशी गाउँपालिका बाहिर बस्नुहुने यस गा.पा.का स्थानीयका हितमा जारी सूचना

Pages