FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री टपिन्द्र प्रसाद तिमल्सिना

अध्यक्ष

9851021025

श्री कान्छी लामा

उपाध्यक्ष

9844377449

नेत्र बहादुर कार्की

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं १

९८४१६६०९२८

पूर्ण बहादुर महत

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं २

९८४३५२७५२३

रामहरी खड्का

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ३

९८४१५५१६९०

देवेन्द‍्र खड्का

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ४

९८५१०२६६९७

कृष्ण बहादुर खड्का

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ५

९८४१४३७४६१

राम कुमार थापा

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ६

९८४१२७५२०१

ईश्वर तिमल्सिना

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ७

९८४१९५६४६२

टाेप बहादुर विश्वकर्मा

कार्यपालिका सदस्य

९८४११७४३१२

ज्ञानी खड्का

कार्यपालिका सदस्य

९८४३३९७४६४

लक्ष्मी सुनार

कार्यपालिका सदस्य

९८६३६५५७२४

कान्छी लामा

कार्यपालिका सदस्य

९७४११८१७९०