FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री टपिन्द्र प्रसाद तिमल्सिना

अध्यक्ष

chairman.sunkoshi@gmail.com 9851021025

श्री कान्छी लामा

उपाध्यक्ष

deputyc.sunkoshi@gmail.com 9844377449

ईश्वर तिमल्सिना

प्रवक्ता

sindhu.ishwor@gmail.com 9851136462

कुमार शाही

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं १

9851131146

पूर्ण बहादुर महत

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं २

९८४३५२७५२३

ईश्वर तामाङ

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ३

9860210960

भोजलाल श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ४

9841980578

जाल बहादुर तामाङ

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ५

9843933251

चक्र बहादुर बस्नेत

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ६

9851134881

ईश्वर तिमल्सिना

वडा अध्यक्ष वडा न‍‌ं ७

९८४१९५६४६२

पुतली वि.क.

कार्यपालिका सदस्य

9842503124

कौशल्या सापकोटा

कार्यपालिका सदस्य

9749335336

मसली सार्की

कार्यपालिका सदस्य

9865131936

राजेन्द्र राज घतानी

कार्यपालिका सदस्य

9851081114

गृविन्द्र माझी

कार्यपालिका सदस्य

9803958221