FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/24/2023 - 16:40 PDF icon स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐन.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरी कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७४ ७४/७५ 01/17/2023 - 15:25 PDF icon न्याय कार्यविधि फाइनल.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, 2075 मा संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि 2079 ७९/८० 12/22/2022 - 13:49 PDF icon karyabidisamsodan.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना, २०७८ ७९/८० 11/01/2022 - 13:16 PDF icon Sunkoshi Final report corrected (1) (1).pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र विवरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/15/2022 - 16:46 PDF icon परिचयपत्र.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको डोजर (Heavy Duty Excavator) संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/15/2022 - 16:26 PDF icon डोजर.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 09/15/2022 - 16:17 PDF icon अस्पतालकार्यविधि.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको आधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/10/2022 - 14:28 PDF icon माध्यामिक ऐन.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको शिक्षक पदस्थापना तथा सरुवा कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/10/2022 - 12:35 PDF icon शिक्षक पदस्थापन.pdf
कर्मचारी कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/10/2022 - 12:30 PDF icon कोष संचालन.pdf

Pages