FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनकोशी गाउँपालिकाको आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/18/2024 - 13:08 PDF icon aayojanasanchalan2080.pdf
कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा अद्यमशिलता कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/14/2024 - 15:56 PDF icon कृषि.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 03/14/2024 - 15:54 PDF icon कार्यसंचालन निर्देशिका.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 14:02 PDF icon साझेदारी.pdf
जलश्रोत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 14:00 PDF icon जलश्रोत.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको महिला सञ्जाल गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 13:57 PDF icon महिलासंजाल.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/23/2024 - 13:54 PDF icon मर्मत.pdf
सुनकोशी गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 02/23/2024 - 13:33 PDF icon शिक्षानियमावली.pdf
सनकोशी गाउँपालिकाको एफ एम रेडिया व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 02/23/2024 - 13:26 PDF icon एफएम.pdf
सनकोशी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनको विधेयक ७८/७९ 02/23/2024 - 13:22 PDF icon अर्थसम्बन्धी.pdf

Pages