FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवाका लागि दरखास्त फारम

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसारको यस गाउँपालिकाको विवरण

यस सुनकोशी गाउँपालिकाको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसारको सम्पूर्ण विवरणका लागि
तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ।

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह २०८१ बैशाख १ गते देखि बैशाख ७ गते सम्म सुनकाेशी गाउँपालीकाकाे सबै वडा कार्यालयहरूमा सफल पाराैं ।

समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम (CBR) प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि पुन ७ दिने सूचना

Pages