FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

यस गा.पा.का सम्पूर्ण सामुदायिक बिद्यालयहरु काे बिद्यार्थी हाजिरी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।

यस गा.पा.का सम्पूर्ण सामुदायिक बिद्यालयहरु काे बिद्यार्थी हाजिरी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।

सुपरिवेक्षक तथा गणककाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

सुपरिवेक्षक तथा गणककाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

अ.हे.ब, अ.न.मी. र हेल्थ असिस्टेण्टको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

अ.हे.ब, अ.न.मी. र हेल्थ असिस्टेण्टको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

स्वास्थ्य बिमा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धी सूचना।

स्वास्थ्य बिमा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धी सूचना।

गणक तथा सुपरिवेक्षकको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

गणक तथा सुपरिवेक्षककको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

Pages