FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सूचना

यस गा.पा.का सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा दशैं विदा सम्बन्धि सूचना

यस गा.पा.का सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा दशैं विदा सम्बन्धि सूचना

गाउँप्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

गाउँप्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages