FAQs Complain Problems

७६/७७

बार्षिक गाउँपालिका विकास योजना २०७६/०७७

बार्षिक गाउँपालिका विकास योजना २०७६/०७७

दस्तावेज: 

गाउँप्रहरी नियमावली २०७६

गाउँप्रहरी नियमावली २०७६

दस्तावेज: 

सम्पूर्ण माध्यामिक विद्यालयका जानकारीका लागि

सम्पूर्ण माध्यामिक विद्यालयका जानकारीका लागि

वैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धमा

वैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको संशोधित सूचना

क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको संशोधित सूचना

Pages