FAQs Complain Problems

७८/७९

कोभिड-१९ द्वारा प्रभाविति अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धमा

कोभिड-१९ द्वारा प्रभाविति अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

लेखा परीक्षण सम्बन्धमा

लेखा परीक्षण सम्बन्धमा

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Pages