सुनकाेशी गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ ।

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
विष्णुराज दाहाल सूचना अधिकारी सुनकाेशी गाउँपालिका ९८५११००१६४
गणेश खड्का सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.sunkoshimunsindhupalchowk@gmail.com ९८५११९१२३७
पूण्य प्रसाद पराजुली सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६१२९१२८२
लालमणि अर्याल याेजना शाखा याेजना शाखा ९८४१५२८२१८