सुनकाेशी गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ ।

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बीर बहादुर बस्नेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनकाेशी गाउँपालिका ९८४१७४३६६२
खेमराज पौडेल लेखापाल 9862405023
रामहरि थापा इन्जिनियर 9851203284
मिम बहादुर याेन्जन कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९७५१००४१८५
सुशील खड्का असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५१०६९१९४
सुमन नेपाल असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४३५६५०९२
प्रतिमा चालिसे कार्यालय सहयाेगी सुनकाेशी गाउँपालिका ९८६००२०८४७
सिर्जना खड्का कार्यालय सहयाेगी सुनकाेशी गाउँपालिका ९८०३३६९७७४
वीर बहादुर बाेम्जन कार्यालय सहयाेगी सुनकाेशी गाउँपालिका ९८४३४३९२१४