FAQs Complain Problems

प्राथमिक तहका स्थायी शिक्षक- शिक्षिकाहरूकाे पदस्थापन पत्र हस्तान्तरण तथा बधाई कार्यक्रम ।

प्राथमिक तहका स्थायी शिक्षक- शिक्षिकाहरूकाे पदस्थापन पत्र हस्तान्तरण तथा बधाई कार्यक्रम ।

आर्थिक वर्ष: