FAQs Complain Problems

७७/७८

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षण सिकाई तथा CUG सेवामा आवद्ध गर्ने सम्बन्धमा सूचना

शिक्षण सिकाई तथा CUG सेवामा आवद्ध गर्ने सम्बन्धमा सूचना

दस्तावेज: 

यस सुनकोशी गाउँपालिकाका श्री सामुदायिक विद्यालय सबैका लागि जारी सूचना

यस सुनकोशी गाउँपालिकाका श्री सामुदायिक विद्यालय सबैका लागि जारी सूचना

नीति, कार्यक्रम तथा वजेट २०७८

नीति, कार्यक्रम तथा वजेट २०७८

दस्तावेज: 

कोभिड-19 खोपको पूर्व अनलाईन दर्ता सम्बन्धी सूचना

कोभिड-19 खोपको पूर्व अनलाईन दर्ता सम्बन्धी सूचना

Pages