७५/७६

चाै‌थाैं सिन्धु कप उद्घाटन कार्यक्रम

यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जि.सी. ज्युकाे प्रमुख अध्यक्षतामा...

२०७५।७६ का निर्णयहरु

 २०७५।७६ का निर्णयहरु

दस्तावेज: 

नीतिहरु

नीतिहरु

दस्तावेज: 

बजेट २०७५।७६

बजेट २०७५।७६

दस्तावेज: 

Pages