तपाईंलाई हाम्राे कार्यलयकाे सेवा कस्ताे लाग्छ ?

राम्राे लाग्छ।
67% (4 votes)
ठिकै लाग्छ।
17% (1 vote)
साेचे अनुसार भएन।
17% (1 vote)
Total votes: 6